Musikholdet var på “Sparringstur til Aalborg Produktionsskoles musiklinje

Musikholdet var på “Sparringstur til Aalborg Produktionsskoles musiklinje.
Temaet: Fagbilag til FGU, Musik og Kunstnerisk Produktion.
Eleverne blev indraget på lige fod med lærerne. Alle var meget engagerede, og havde mange gode input til fremtidens uddannelse.