Databehandling

 • Formål med behandlingen af oplysninger
  • Behandlingen af personoplysninger om dig har til formål at opfylde de forpligtelser, som Hjørring Produktionsskole har til at indsamle, registrere og videregive personoplysninger i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning for produktionsskoler.
  • Behandling af personoplysninger har desuden til formål at give dig den bedste mulige trivsel og den bedst mulige støtte.
  • Hjørring Produktionsskole viderebehandler ikke personoplysningerne på nogen måde, der er uforenelig med disse formål.
 • Behandling af oplysningerne
  • Hjørring Produktionsskole sikrer, at kun personale med et arbejdsbetinget behov har adgang til dine personoplysninger.
  • Personoplysningerne videregives ikke, medmindre det følger af lovgivningen.
  • Personoplysningerne opbevares på forsvarlig og lovlig vis.
 • Dine rettigheder
  • Du har ret til at få indsigt i behandlingen af dine personoplysninger.
  • Du har ret til at få berigtiget eller slettet dine personoplysninger.
  • Du har ret til at få begrænset eller gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger.
  • Du har ret til at modtage behandlede personoplysninger om dig.
  • Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet.