Elevmappen

INFORMATION

Arbejdstid:
Mandag til torsdag: kl. 08:00 til 15:00
Fredag: kl. 08:00 til 12:00

Pauser:
Morgenmad kl.   08:00 til   08:25
Formiddagspause kl. 10:00 til 10:15
Frokost: kl. 12:00 til 12:25
Eftermiddagspause kl. 14:00 til 14:10
Tirsdags eftermiddagspause kl. 14:00 til 14:20

Elevfri:
Der kan gives elevfri ved større familiefester, runde fødselsdag m.v. lægebesøg og besøg på offentlige kontorer, men placér så vidt muligt tiderne uden for skolens arbejdstid.

Sygemelding:
Sygemelding finder sted til værkstedsleder eller skolens kontor tlf. 98 90 00 33 inden kl. 09:00 om morgenen.
Sygemeldingen finder sted hver eneste dag, man er syg.
Bor du alene uden telefon kan der om nødvendigt træffes aftale om anden form for sygemelding.

Lægeerklæring:
I tilfælde af meget sygdom kan vi forlange en lægeerklæring.

Fri på skoledage:
Aftales med værkstedslederen.

Køb fra værksted:
Ting som er fremstillet på eget værksted kan købes til materialepris + 10%.

Alkohol/narkotika:
Indtagelse af alkohol og narkotika på skolen er ikke tilladt og medfører bortvisning.
Du kan blive afkrævet en drugtest, hvis der er mistanke om misbrug. Desuden må du ikke møde påvirket på skolen.

Kørsel:
Af- og pålæsning af elever sker foran Træværkstedet. Alle elever skal parkere på P-pladsen bag IT. Ved fællesarrangementer er der ingen samkørsel i elevernes egne biler.

Telefoner mv.:
Det er på elevens eget ansvar at medbringe mobil, iPad mv. på Hjørring Produktionsskole.

 

”DE 10 BUD”

Som elev på HJPS er du i gang med at forberede dig til både uddannelse og arbejde.
Her på skolen lærer du hvilke krav og forventninger, du skal leve op til, når du kommer ud i det ”virkelige arbejds- og uddannelsesliv”.

Derfor er du nødt til at følge nedenstående regler, når du går på skolen:

 1. Du skal møde til tiden hver dag.
 2. Du skal RINGE inden 09:00 til din værkstedsleder hver dag, når du er syg.
 3. Kom tilbage til værkstedet eller undervisningen med det samme, når spisepausen er slut.
 4. Rygning efter gældende regler.
 5. Af sikkerhedshensyn må du ikke gå på værkstedet/i undervisningslokalerne i pauserne.
 6. Overhold kantinereglerne – så er det hyggeligere at spise sammen.
 7. SMS og tal i telefon i pauserne – ikke når vi arbejder!
 8. Det er rarest at være her, hvis du snakker høfligt til dine kammerater og til lærerne på skolen.
 9. Lad være med at pjatte, råbe og dovne, når du er på arbejde på skolen. Det ser dumt og træls ud – og det er alt for farligt, når vi arbejder med maskiner og tunge materialer mv.
 10. Husk en god hygiejne, og mød forberedt til dagen (husk arbejdstøj, sko, idrætstøj mv.)

 

KOSTPOLITIK

Hjørring Produktionsskoles køkken laver en sund, velsmagende og alsidig kost til alle på HJPS. Maden er lavet fra bunden, og råvarerne leveres så vidt muligt fra lokale producenter. Vi tilstræber at anvende økologiske råvarer og vi siger NEJ til E-numre.
Skolens køkken ønsker, at alle får en sund og fornuftig tilgang til kosten – uden at det skal foregå med en løftet pegefinger.
Køkkenet tager individuelle hensyn (religion, allergi…..) i det omfang det lader sig gøre, men husk: At være kræsen er IKKE en allergiform.
Der vil altid være mulighed for at få brød til frokost, hvis man ikke er til den aktuelle menu.
Køkkenets elever skal opleve FAGLIG STOLTHED, og de skal mærke, at alle kan være med – trods faglige og personlige udfordringer.
Der skal være plads til at lave fejl og eleverne må eksperimentere og lege. Husk, vi alle er på skolen for at lære!

 

MADORDNING

 • Alle elever deltager i skolens madordning.
 • Alle elever betaler 200 kr. pr. 14-dages lønperiode inkl. forsikring. Beløbet trækkes over lønnen EN gang om måneden.
 • Der betales ikke mad i sommerferie og juleferie, og når eleverne er i praktik og i kombinationsforløb.
 • Ovennævnte beløb giver ALLE adgang til morgenmad, formiddagsfrugt, frokost, kage engang imellem, fri kaffe og te. Desuden fri mad ved arrangementer ud over normal åbningstid.

 

KANTINEREGLER

Det er hyggeligere at spise sammen, når du overholder disse regler

 1. Vask dine hænder inden spisning.
 2. Hæng dit overtøj på stolen, inden du henter mad.
 3. Sid ordentligt og hyg dig med kammeraterne i pausen.
 4. Af sikkerhedshensyn må du IKKE gå på værkstedet/i undervisningen i pausen.
 5. HJPS har en sund kostpolitik, derfor må du ikke medbringe og drikke energidrikke eller sodavand i skoletiden.
 6. Når der, ved særlige lejligheder, drikkes sodavand (og spises kage) foregår det på værkstederne eller i kantinen, sammen med værkstedslederne.
 7. Det er vigtigt, at DU rydder op efter dig selv, så der ikke står glas og kopper rundt omkring.

 

RYGEREGLER

(Gælder også for E-cigaretter)

Eleverne må ryge 3 gange på skolen i tidsrummet 8.00 – 15.00

Rygepauser:
10.00 – 10.15
12.15 – 12.25 (fredag må der først ryges kl. 12:00).
14.00 – 14.10 (tirsdage er det til 14.20)

Eleverne må ryge i gårdhaven og i skuret bag Mode/design – i alle pauser og før/efter arbejdstid.

Er værkstedet udenfor skolens matrikel for at arbejde, må eleverne også ryge fra kl. 10:00 – 10:15, 12:15 – 12:25 og 14:00 – 14:10

Er værkstedet på besøg på en skole eller institution, må der ryges efter den pågældende skoles gældende regler.
Det samme gælder, når eleverne er i praktik.