Elevråd

Hjørring Produktionsskole har et elevråd bestående af en elevrepræsentant og en suppleant fra hvert værksted. Der afholdes møde én fredag om måneden.

Elevrådet inddrages i al den udstrækning der lader sig gøre, således at de er med til at have indflydelse på planlægning af skolens daglige dag og fremtid. Formålet med elevrådet er at varetage elevernes faglige og personlige interesser, kommer med nye forslag og implementerer nye tiltag.

Elevrådet spiller en væsentlig rolle i demokratiske processer på skolen. De har f.eks. hoved ansvar for demokratipostkassen, hvor de tager imod forslag fra skolens øvrige elever. Endvidere inddrages elevrådet i forhold til skolens APV og Undervisningsmiljøvurdering.

Derudover udvælges der en elevrepræsentant, der deltager i skolens bestyrelsesmøder. Dog uden stemmeret.

Elevrådet er tilknyttet en kontaktlærer fra skolen, som guide og støtte til elevrådsarbejdet.