Om skolen

Hjørring Produktionsskole er ikke en formelt kompetencegivende uddannelse og skolen er for den gruppe unge, der ikke umiddelbart har forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse. UU Vendsyssel målgruppevurderer den unge inden optag.

VISION for Hjørring Produktionsskole:

  • Hjørring Produktionsskole har en stærk og sund profil, bygger på grundlæggende menneskelige værdier, bæredygtighed og professionalisme. Vi vil kendes for høj kvalitet, stor faglighed, fleksibilitet, ærlighed og åbenhed.
  • HJPS vil kendes som et uddannelsessted og være i tæt forbindelse med det øvrige uddannelsessystem. Vi vil udsluse vores elever til relevant uddannelse.
  • HJPS vil kendes for at være en troværdig samarbejdspartner.
  • HJPS vil sætte eleven i centrum og tager udgangspunkt i og afklarer deres kompetencer. Via praktisk arbejde, almen undervisning og sociale aktiviteter opbygger vi selvværd og identitet. Vores elever lærer sig at tage ansvar samt selvstændigt at forholde sig til voksenlivet. De lærer at se sig selv som aktive deltagere i det danske samfund.
  • HJPS vil have et godt, trygt og sundt arbejdsmiljø såvel i medarbejdergruppen som i elevgruppen.
    Vi tror på fremtiden og vil være Danmarks bedste arbejdsplads!