STU

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Er det svært at tage en ordinær ungdomsuddannelse? Har du brug for mere tid, når du skal lære tingene?
– Så er STU måske en mulighed for dig!

Hvordan er STU bygget op?
STU søges gennem din UU-vejleder og skal godkendes af kommunen.
STU tilrettelægges individuelt, du får din egen personlige uddannelsesplan.
STU består både af undervisning og praktik. Du arbejder med dine personlige, sociale og faglige kompetencer.
STU kan foregå på flere forskellige skoler.
STU har ikke obligatoriske eksamener, men du kan ønske at lægge fag ind i din uddannelsesplan, som afsluttes med eksamen.
STU tager 3 år.
STU afsluttes med et kompetencebevis.

STU på Hjørring Produktionsskole
Formålet er at styrke dig både fagligt/praktisk, personligt og socialt. Det gør vi gennem værkstedsarbejde, praktikker og socialt samvær med de øvrige elever i forskellige fællesaktiviteter.

Værkstedsundervisning
Du kan vælge mellem følgende værksteder:
Auto/metal, Mode/design, Bygge/anlæg, Musik, Træ, IT og Køkken.

Undervisning
Du kan vælge undervisning i:
Dansk, matematik, FVU matematik, engelsk, drama.
I fagene vil du arbejde med emner som f.eks. økonomi/budget, kost/sundhed, demokrati, bolig, transport.

Praktikker
Arbejdsprøvning og afklaring gennem praktikker i virksomheder.

Kursus
Vi søger relevante kurser til dig, og vi hjælper dig med at forstå teorien.

Almen viden
En vigtig del af din STU er at blive bedre rustet til livets udfordringer. Vi læser aviser, hører foredrag og snakker om f.eks. venskab, mobning, netdating, misbrug, kulturelle forskelle.

Aktiviteter, motion og idræt
Vi har ofte fælles aktiviteter og udflugter. Bl.a. virksomhedsbesøg, museumsbesøg, foredrag, temadage/uger, skovture, julemarked.
1 gang om ugen deltager alle i forskellige idrætsaktiviteter, f.eks. svømning, bordtennis, styrketræning, fodbold, motion i naturen.